persoonsgerichte begeleiding bij school en studie

Elke dag spant u zich samen met alle medewerkers in voor uw leerlingen. Desondanks lukt het door uiteenlopende omstandigheden niet altijd om alle leerlingen te bieden wat er nodig is.


Op ons begeleidinginstituut bieden wij voor ouders, scholen en leerlingen wellicht een oplossing. Wat deze oplossing is hangt uiteraard af van de situatie. We nemen de tijd om in kaart te brengen wat wel en niet goed gaat, om vervolgens met de betrokken partijen gericht aan een oplossing te werken. Wij hebben veel ervaring met leerlingen van alle niveaus in de verschillende leerjaren van het voortgezet onderwijs.

één-op-één begeleiding

Onze kracht is om als niet-belanghebbende door te dringen tot de leerling. Onze aanpak richt zich altijd op reflecteren op het eigen handelen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Kortom; kijken naar wat er wél goed gaat en daarop verder bouwen. Eén-op-één begeleiding staat hierbij centraal. Onze aanpak is soms confronterend, maar gaat altijd uit van het principe dat ook de leerling zelf niet gelukkig is met de huidige situatie.

We werken graag met u samen. Wij geloven dat we de leerling beter kunnen begeleiden als u daar een rol in speelt. Daarom komen we graag bij u langs om van gedachte wisselen over de leerling en de benadering en handelswijze af te stemmen, of om een toets in te kijken om te zien wat er bij een bepaald vak misgaat.

voor ouders

voor leerlingen

voor studenten